Eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz’a dayandırılan bir iddiaya göre, görevden affını isteyen Gaye Erkan 2 yıl daha maaş alacak. Peki bu iddia doğru mu?

Kamuda, “üst düzey kamu yöneticisi” adlı bir tanımlama bulunmaktadır. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde kimlerin üst kademe kamu yöneticisi olduğu bir tablo şeklinde gösterilmiştir. Merkez Bankası Başkanı unvanı bu tablonun I sayılı Cetvel bölümünün 11. sırasında yer almaktadır.

Üst düzey kamu yöneticisi olarak görev yapanların görevden alınması halinde eski aylıklarını alıp alamayacakları ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35. maddesinde düzenlenmiştir. Ancak burada ikili bir ayrım bulunmaktadır.

Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadrolarına atananların hakları 8. fıkrada, Kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananların hakları ise 9. fıkrada düzenlenmiştir.

-Gaye Erkan kamu görevlisi değilken Merkez Bankası başkanlığına atanmıştır

Görevden alındıktan sonra 2 yıl süreyle mali hakların ödenmesi durumu kamu görevlileri arasından üst düzey kamu yöneticisi kadrolarına atanma halinde mümkün olabilmektedir. Gaye Erkan ABD'de özel bir şirkette görev yaparken yani bir kamu görevlisi değilken Merkez Bankası başkanlığına atanmıştır.

-“Gaye Erkan 2 yıl daha maaş alacak” iddiası doğru değil

Dolaysıyla Gaye Erkan hakkında, görevden alındıktan sonra 2 yıl daha kendisine maaş ödenmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

-Gaye Erkan’a, görevden alındığı için tazminat ödemesi yapılacak

Görevden affını isteyen Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35. maddesinin 8. fıkrasında yer alan "Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarı ile buna ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir." hükmü gereğince bir tazminat ödemesi yapılacaktır.