Yabancıların Türkiye vatandaşlığı için arsa alabilmesinin önüne geçilecek düzenleme getirildi.

Yabancıların Türkiye'de 400 bin dolar tutarında taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanabilmesine ilişkin uygulamada değişikliğe gidilerek vatandaşlık edinimi amacıyla yapılan alımlara arsaların üzerinde yapı bulunması şartı getirildi.

Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası

Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle, bahsedilen yönetmeliğin yabancıların Türkiye'de 400 bin dolar tutarında taşınmaz edinimiyle vatandaşlık kazanabilmesine dair uygulama maddesi "400 bin dolar tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz" olarak değiştirildi.

Düzenlemenin önceki halinde yalnızca "En az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmaz" ifadesi bulunuyordu.

Editör: Deniz Dalgıç