Konfederasyon adına açıklamayı yapan Genel Başkan Mehmet Yeşildağ şu ifadeleri kullandı:


“Anayasa Mahkememizin Sayın Başkanı, Sayın Üyeleri Yüksek Mahkememizin önünden sizlere sesleniyoruz.  Anayasa Mahkemesi sendikal özgürlüğü yok eden %2 barajını iptal ederek adaleti sağlamalıdır.  Şunu net bir şekilde ifade edelim ki %2 sendikal baraj düzenlemesi yandaş ve yancı konfederasyonlar tarafından başarısızlıklarını örtmek, çalışanları nasıl sattıklarını gizlemek ve oluşacak üye kayıplarının önüne geçmek için sermayenin güdümündeki iktidarın desteğiyle hukuksuz şekilde yasalaştırılmıştır.  Bu düzenlemenin diğer bir amacının da bağımsız sendikaların önünü kesmek kamu çalışanlarının özgürce sendika seçme hakkını engellemek ve sendikal tekelleşmeyi hayata geçirmek olduğunu ayrıca belirtmek isteriz. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri önünde 11 aydır bekleyen iptal başvurusu Yüce Mahkemenin, başvuru sıralamasına göre değil, hak ve özgürlüklerin ihlalinden zarar görenlerin sayısı ve zararların telafi edilememesinin ağırlığına bağlı olarak gündemine gelmelidir. Yüzbinlerce kamu emekçisinin 11 aydır hukuki değildir ve Anayasa Mahkemesi biran önce bu sorunu çözmelidir. Bu düzenlemeyle iktidar, emek ve meslek örgütlerini, bağımsız sendikaları ve sendikal anlayışı etkisizleştirmek istemektedir. Anayasa Mahkemesi en kısa sürede kararını vermeli kamu emekçilerinin sendikal özgürlüğünü kısıtlayan, sendikaları yok etmeyi hedefleyen düzenlemeyi gündemden düşürmelidir. Bazı sendikalar bugün %2 barajını aşsa da çok sayıda sendika %2 barajını aşamayacaktır. Bu durum beraberinde yeni sendikalar kurulamayacak daha da tehlikeli olansa mevcut sendikaların ve konfederasyonların dağılmasına neden olacaktır. Sendikaların önüne hangi oran getirilirse getirilsin tüm barajlar antidemokratiktir ve sendikal faaliyette bulunma özgürlüğünü engelleyeceğinden kabul edilemez. Sendikaların önüne getirilen baraj çözüm değil sorun getirmiştir. Yüzde 2 barajı sendikal özgürlüklerin özüne ve ILO sözleşmelerine aykırıdır. Yüzlerce sendika ve binlerce sendika üyesinin %2’nin altında kalmasının mağduriyetini yasalaştıran iktidar, kamu bütçesinden karşılanan toplu sözleşme ikramiyesinin verilmesinde yandaş konfederasyon leyine tutum almıştır. Bu düzenleme Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası ILO sözleşmelerine ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na da açıkça ters düşmektedir. İktidarın demokrasi ve sendikal özgürlüklerin önünü açtığı söylemleriyle uygulamaları farklıdır. Sendikalaşma oranlarına baraj uygulamak örgütlenmeye darbe vurmaktır. Unutulmamalıdır ki; Kamu sendikaları ve konfederasyonlarının çabaları sonucu daha önce getirilmeye çalışılan %1 Danıştay 12. Dairesi;  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 657 Sayılı Kanuna, 4688 Sayılı Kanuna, İLO Sözleşmelerine, Avrupa Sosyal Şartına aykırı görerek iptal etmiştir. Ve diyoruz ki; Hükümet ve yandaş konfederasyon 2024-2025 yılları için dayattığı zam oranlarıyla memuru ve memur emeklisini açlık ve yoksullukla baş başa bırakmıştır. Bu yetmiyormuş gibi %2’yle sendikal ve örgütlenme özgürlüğüne kota uygulamaktadır.  Demokratik yaşamın ayrılmaz parçası sendika seçme ve örgütlenme özgürlüğüdür. Yüzde 2 barajı Danıştay’ın önceki kararı da gözetilerek Anayasa Mahkemesi tarafından derhal iptal edilmelidir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; İktidar yandaş sendikaların dışında hiçbir sendikanın var olmasına tahammül edemediğinin farkındayız ancak sendikaların sesinin boğulmak istenmesine karşı da mücadelemiz sürecektir.”

“Muhalif sendikaların büyümemesi için üretilmiş bir baraj”

Basın açıklamasının ardından verdiği röportajda daha önceden de yüzde 1 sendika barajının getirildiğini anımsatan Yeşildağ “Yüzde 1 iptal edildi. O yetmedi şimdi yüzde 2 barajını dayatılıyorlar. Bu da sendikal tekilleşmeyi amaçlayan bir şey. Muhalif sendikaların büyümemesi için üretilmiş bir baraj. Bu anayasaya aykırı, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı dolayısıyla bunun zaten iptal olması lazım ancak bir türlü gündeme getirilmiyor. Bizim beklentimiz: “Anayasaya aykırı bu yasanın değiştirilmesi”. sözlerine yer verdi.

12 kişi hayatını kaybetmişti: Emek Apartmanı'nın inşaat mühendisi tutuklandı 12 kişi hayatını kaybetmişti: Emek Apartmanı'nın inşaat mühendisi tutuklandı

“11 aydır bu kararın verilmesini bekliyoruz”

Birleşik Kamu İş’e bağlı sendikalardan Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur ise yüzde 2’lik sendika barajı hakkında “Bu anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir durum. Biz “Bunu asla kabul etmiyoruz” dedik. Bu yaklaşık 1 yıl önce getirildi. Biz Anayasa Mahkemesi’nin önüne geldik, 11 aydır bu kararın verilmesini bekliyoruz fakat 11 aydır ortada hiçbir sonuç yok. Biz burada haklıyız. Bu durumun lehimize sonuçlanacağına inancımız tam.” diye konuştu.

“Bir karar verilsin, biz de önümüzü görelim”

Birleşik Kamu İş’e bağlı bir diğer sendika olan Büro- İş Sendikası’nın Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ise “Bir sürü hak kaybımız var. Biz üye yapamıyoruz. Arkadaşlarımız emekli olamıyor. Anayasa Mahkemesi’nin bu acil durumu dikkate ve gündemine alıp kararını vermesini bekliyoruz. Ama olumlu ama olumsuz. Bir karar verilsin. Biz de önümüzü görelim” değerlendirmelerinde bulundu.

Esas amaç: Kamu çalışanlarını iki yandaş sendikaya mecbur bırakmak

Birleşik Kamu-İş’e bağlı sendikalardan bir diğeri olan Ulaşım İş Sendikası’nın Genel Başkanı Cihad Koray ise yüzde 2’lik sendika barajı hakkında şu sözleri söyledi:

“Toplu sözleşme kanun hükmündedir. Son yapılan toplu sözleşme 2023 Aralık ayına kadar geçerlidir. Aslında yüzde 1 barajının geçerli olması lazımdı. Danıştay bunu iptal etti fakat geçen sene Aralık ayında mecliste yapılan kanuni düzenlemeyle yüzde 2 barajı getirildi. Bir kanun iptal edilmeden bir başka kanuni düzenleme yaptılar. 11 aydır Anayasa Mahkemesi bunu niye ele almaz? Niye iptal etmez? Burada kasıt var. Maksat; Birleşik Kamu İş’i toplu sözleşme masasına oturtmamaktı. Yüzde 2 barajı olmasaydı masaya biz de oturacaktık. Üye kaybımız çok oldu. Bizim gibi mücadele eden sendikaların güçlenmesini engellemek için bu barajı getirdiler. Türkiye’de kamu işçisini iki sendikaya mecbur bırakmışlardır. Hak-İş ve Türk- İş’e… Burada esas amaç: “Kamu çalışanlarını iki yandaş sendikaya mecbur bırakmaktır.” Anayasa Mahkemesi yüzde ikilik barajı iptal etmezse yılbaşından sonra üye kayıpları daha fazla olacak ve bazı konfederasyonlar, konfederasyon olma durumunu kaybedecek. Anayasa Mahkemesi’nden talebimiz bu düzenlemenin iptali ile ilgili karar vermesidir.”