Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) aktardığı rapora göre işçiler için en kötü 10 ülke Bangladeş, Belarus, Ekvador, Eswatini, Filipinler, Guatemala, Mısır, Myanmar, Tunus ve Türkiye oldu. Türkiye 2016’dan beri dünyada işçi hakları açısından en kötü 10 ülke arasındaki yerini koruyor.

işçilerin hakları ve özgürlükleri saldırıya uğruyor

Rapora göre Türkiye’de işçilerin hakları ve özgürlükleri yıllardır aralıksız olarak saldırıya uğruyor. Hak ve özgürlükler baskı altına alınıyor, sendikalar ve üyeleri sistematik olarak ve asılsız suçlamalarla kovuşturmaya uğrayarak hedef alınıyor.

“Milyonlarca işçi iş kazalarına ve iş cinayetlerine mahkûm edilmektedir”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu raporla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Küresel Haklar Endeksi bir kez daha malumu ilan etmiştir. Türkiye’de sendikaya üye olma hakkı, sendika kurma hakkı, toplu sözleşme hakkı ve grev hakkı başta olmak üzere pek çok temel hak saldırı altındadır. Bunun sonucunda milyonlarca işçi düşük maaşlara, kötü çalışma koşullarına, uzun mesai saatlerine, iş kazalarına ve iş cinayetlerine mahkûm edilmektedir. Her şeye rağmen on binlerce işçi sendikalaşma ve hakları için mücadele etmeye devam etmektedir. Bu endeks hem hak ihlallerini hem de işçilerin onurlu direnişini göstermektedir.”

Resmi Gazete’de yayımlandı: Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, yaz tatilinde de çalışacak Resmi Gazete’de yayımlandı: Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, yaz tatilinde de çalışacak

ITUC Küresel Haklar Endeksi, 151 ülkeyi ILO Sözleşmeleri ve içtihatlarından yola çıkarak oluşturulan 97 göstergeyle belirlenmiş.

Kaynak: Haber Merkezi