Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi 24 Nisan 2024 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildi. Ulusal ve uluslaraarası düzeyde emeği ve emekçiyi ilgilendiren bütün düzenlemeleri yakından takip eden Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi AY, Avrupa Birliğinde faaliyet gösteren şirketlerle beraber ülkemiz başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren şirketler için direktif uygulamalarının önemli olduğunu vurguladı.

“Küresel manzara değişiyor, ülkemizde sektörü ayakta tutmak için dönüşmek zorundayız”

Onaylanan direktifi ve sürdürülebilirlik konusunu değerlendiren Öz İplik İş Genel Başkanı Rafi AY şu açıklamalarda bulundu:

Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: Ciddi mesafe aldık Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: Ciddi mesafe aldık

“Kurumsal sürdürülebilirlik direktifi, işçi haklarını ve sendikaların rolünü güçlendirerek sürdürülebilir bir iş dünyasının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Çalışan hakları kapsamında, sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının tanınması ve desteklenmesi hususu önem arz etmektedir.

Doğrudan ve dolaylı iş ilişkileri de dahil olmak üzere bir şirketin kendi operasyonları, yan kuruluşları ve tedarik zincirleri için geçerli olacak direktif, ülkemizde dünyaca ünlü markalara üretim yapan Tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe faaliyet gösteren bir çok firmayı yakından ilgilendirmektedir.

Buradan sektörde örgütlü olduğumuz olmadığımız firmalara sesleniyoruz: Süreci yakından takip ediyoruz. Konuyla alakalı yeterli kapasite ve bilgi birikimine sahibiz. Bünyemizde kurduğumuz sürdürülebilirlik birimimiz mevcut. İşçimizin refahı, ülkemizin kalkınması, sektörümüzün ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyan firmalara destek olmaya hazırız.

Söz konusu direktiften çıkardığımız sonuç şudur: Tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe küresel görünüm değişmiştir. Bildiğiniz gibi AB, karbon ve işçi haklarına yönelik ihlalleri ticaretin asli unsuru haline getirmiştir.  Şimdi de görüyoruz ki imzalanan direktifle AB, firmaların üretim ve tedarik süreçlerinde çevresel ve sosyal haklara etkilerini önemsemeleri ve özen göstermeleri konusunda ki hassasiyeti sağlamayı hedeflemektedir. Bu gelişmeler, ülkemize her yıl 20 milyar dolardan fazla NET ihracat geliri sağlayan, doğrudan ve dolaylı 2 milyona yakın hanenin geçimini sağlayan, bir sektörde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermektedir”

“İşverenlere de kadın işçileri işyerinde korumaları için gerekli bir yükümlülük getirmiyor”

Avrupa Parlamentosunda 24 Nisan 2024 tarihinde yürütülen müzakereler sonucunda kabul edilen ve daha sonra Avrupa Konseyi tarafından onaylanan bir diğer önemli direktif ise Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetle Mücadeleye ilişkin direktiftir.

Parlamento, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadeleye ilişkin ilk AB kurallarını kabul etti. Yönerge, siber şiddete karşı daha güçlü yasalar, mağdurlara daha iyi yardım ve tecavüzün önlenmesi için adımlar atılması çağrısında bulunuyor.

Foto-18

Yeni kurallar, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemeyi ve başta kadınlar ve aile içi şiddet mağdurları olmak üzere mağdurları korumayı amaçlayan direktifi değerlendiren Öz İplik İş Sendikası Uluslararası İlişkiler Sekreteri Fulya Pınar Özcan şu açıklamalarda bulundu:

“Direktif sendikaların ya da sosyal ortakların güvenli işyerlerine yönelik tedbirler alması için herhangi bir atıfta bulunmuyor. İşverenlere de kadın işçileri işyerinde korumaları için gerekli bir yükümlülük getirmiyor. Uluslararası çalışma örgütünün işyerlerinde şiddet ve tacizin önlenmesi sözleşmesinden (ILO C190) direktifte açıkça bahsedilmiyor. Ancak elbette eksik ve eleştirdiğimiz kısımlar olmasına rağmen direktif; Avrupa Birliği’ne üye devletlerin kadına yönelik şiddeti sona erdirmeye yönelik yasal yükümlülüklerini ve politikalarını yerine getirmeleri için atılmış önemli bir adımdır. Üye devletler, kadınların ve kız çocuklarının hayatlarını kurtarmak için bu kapsamlı kurallar dizisini uygulamaya koymalıdır”.

Avrupa Parlamentosunun onayladığı direktiflerin iş dünyasının geleceği için önem arz ettiğinin altını çizen Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi AY, Öz İplik İş olarak Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi başta olmak üzere emek gücünü koruyan her türlü uygulamanın destekçisi ve takipçisi olacağını belirtti.

Kaynak: Oğulcan Balcı