Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, martta 5 milyar 193 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 241 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 604 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 12 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

TCMB tarafından Mart 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 224 milyon dolar, portföy yatırımlarında 96 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Motorine indirim geldi Motorine indirim geldi

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 236 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 361 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 935 milyon dolar net borçlandı, Genel Hükümet ise 314 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 216 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 938 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 464 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 402 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 54 milyon dolar, 27 milyon dolar ve 385 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde martta 10 milyar 281 milyon dolarlık net azalış oldu.

2023 Ocak-Mart 2024 Mart 2024 Ocak-Mart
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -24.584 -4.544 -10.855
1. İhracat 60.912 22.209 62.634
2. İthalat 90.439 27.402 77.062
Mal Dengesi -29.527 -5.193 -14.428
3. Hizmet Gelirleri 18.465 7.015 19.935
4. Hizmet Giderleri 10.956 4.774 12.812
Mal ve Hizmet Dengesi -22.018 -2.952 -7.305
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.361 1.172 3.278
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 4.933 2.776 6.592
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -24.590 -4.556 -10.619
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 6 12 -236
B. SERMAYE HESABI -48 -13 11
C. FİNANS HESABI -11.409 -3.833 -4.243
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.426 560 1.191
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.612 336 1.478
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.406 1.518 4.252
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.075 1.422 9.529
11.1. Hisse Senetleri -927 236 286
11.2. Borç Senetleri 2.002 1.186 9.243
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.434 329 7.166
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet -1 0 1
12.3. Bankalar 2.600 -1 6.203
12.4. Diğer Sektörler -165 330 962
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 12.988 4.482 5.845
13.1. Merkez Bankası 6.385 -39 69
13.2. Genel Hükümet -244 27 -94
13.3. Bankalar 4.648 3.436 6.966
13.4. Diğer Sektörler 2.199 1.058 -1.096
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -13.223 -724 -6.601
D. NET HATA VE NOKSAN -1.059 -9.557 -16.117
GENEL DENGE 14.282 10.281 22.718
E. REZERV VARLIKLAR -14.282 -10.281 -22.718
14. Resmi Rezervler -14.282 -10.281 -22.718
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

Kaynak: AA