‘Reform Vakfı’ kuruldu: Kurucular arasında Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu da bulunuyor ‘Reform Vakfı’ kuruldu: Kurucular arasında Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu da bulunuyor

ÇYDD tarafından eğitim alanında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı. Kartal'da yapılan açıklamayı ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı avukat Sedat Durna okudu. "ÇEDES gibi eğitimin dinselleşmesine, okulların tarikat ve cemaatlere açılmasına, öğrencilerimizin laik ve bilimsel eğitim hakkının ihlal edilmesine neden olan, projeleri kabul etmiyoruz" denilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

''Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını istiyoruz"

"Geniş katılımlı ve şeffaf bir süreçle hazırlanmış, Anayasa’nın 42. maddesinde düzenlendiği gibi Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş ve bilimsel esaslara dayalı, çocuklarımızın yetkinliklerini öne çıkaran; laik, karma, bilimsel, nitelikli eğitimi geliştirmeye odaklı bir program istiyoruz. Okullarımızda, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını, çocuklarımızın özgür düşünme yetisini ve gönüllülük bilincini destekleyecek laik, demokratik, çağdaş sivil toplum örgütleri ile iş birliğine geçilmesini istiyoruz.

"Çocuk işçiliğinin önünü açan uluslararası sözleşmelere aykırı projeleri kabul etmiyoruz!"

MESEM gibi çocuk işçiliğinin önünü açan, çocuk güvenliğine ve uluslararası sözleşmelere aykırı projeleri kabul etmiyoruz! Çocuklarımızın düşünen ve sorgulayan bireysel olarak yetişmesine ve yaparak öğrenmesine dayalı bir yaklaşıma geçilmesini istiyoruz. Öğretmenlerin özlük haklarını, okullarımızın fiziki koşullarının yetersizliğini, sınıflardaki öğrenci sayısının fazlalığını, parasız ve kamusal eğitim ilkesini görmezden gelen politikaları kabul etmiyoruz! Öğretmenlerin özlük haklarını geliştiren, öğretmenlik mesleğini saygın ve cazip hale getiren; kamusal, parasız ve nitelikli eğitim sistemi istiyoruz.

"Tüm okullarda çocuklarımız için bir öğün ücretsiz yemek verilmesini istiyoruz"

Anayasamızın 2. maddesi hükmü gereği sosyal bir devlet olması gereken ülkemizde çocuklarımızın okullarda beslenme sorununa ve engeline takılmasını kabul etmiyoruz! Tüm okullarda çocuklarımız için bir öğün ücretsiz yemek verilmesini istiyoruz.

Okulların mezuniyet kutlamalarını yasaklayan, mezuniyete gelen çocukların kıyafetlerini dolayısıyla yaşam tarzlarını sorgulayan, baskıcı ve gerici zihniyeti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz! Çocuklarımızın laik devlet ve toplum güvencesi altında özgür, özgüvenli ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini destekleyen eğitim politikaları istiyoruz.

Eğitim hizmetleri, Anayasa’nın 42. maddesi hükmü gereği, devletin gözetimi ve denetimi altında, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, laik ve bilimsel esaslara göre düzenlenmek ve yürütülmek durumundadır. Aksı yöndeki her türlü girişim çocuklarımızın laik ve bilimsel eğitim hakkının ihlalidir. Çocuklarımızın laik ve bilimsel eğitim hakkını sonuna kadar savunacağız."

Kaynak: ANKA