CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu’nda; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi. Askerlerin özlük haklarının iyileştirilmesi için atılan her adımı destekleyeceklerini fakat teklifte anayasaya aykırı maddeler olduğunu belirten Emir, "Bu kanunda da yine Anayasa Mahkemesi’nin iptal edeceği Anayasa’ya açıkça aykırı birçok hüküm var. Biz, burada bu yanlışlıklara ortak olmayacağız ve oyumuzu hayır olarak kullanacağız" dedi.

CHP Grup  Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin bitiminde teklifin aleyhine söz alarak CHP grubu olarak ‘hayır’ oyu vereceklerini belirtti. Emir, bunun gerekçelerini şöyle açıkladı:

"Ordunun içine siyasetin, tarikatların el sokması sizin katkılarınızla oldu, hala ders çıkarmamışsınız"

"Bizim de arzu ettiğimiz kimi maddeleri ve özellikle de Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelin, askerlerimizin, sözleşmeli erlerimizin özlük haklarıyla ilgili ve çalışma koşullarının düzeltilmesiyle ilgili olanları biz destekliyoruz ve bunlara da ‘evet’ diyoruz ama özellikle komisyon aşamasında ve Genel Kurul aşamasında ısrarla söylediğimiz kimi maddeler de bu kanuna dercedilmedi, eleştirilerimiz görmezden gelindi. Bu nedenle de bütününe karşı oyumuz 'hayır' olacaktır. Biz biraz önce emekli astsubaylar ve emekli binbaşıların makam tazminatlarını almaları için ek madde ihdas edilsin diye önerge verdik, reddedildi. Oysa, hepimizin telefonları çalıyor, hepimize talepler geliyor; emekli astsubaylar ve emekli binbaşılar makam tazminatı istiyorlar; onlar da çok uzun süre görev yaptılar, bunu hak ediyorlar. Aynı şekilde, ordunun siyasete karışmaması ama siyasetin de ordunun içinden elini çekmesi gerektiğini öteden beri söylüyoruz. Bu Meclis 15 Temmuz’da darbeye maruz kaldı ise, darbe girişimi oldu ise bunun en önemli sebebi ordunun içerisine siyasetin, tarikatların el sokmasıydı ve bunların çoğu da sizlerin katkılarıyla olmuştu ama bundan hâlâ yeterli dersi çıkarmamışsınız.

Nimet Özdemir, İYİ Parti’den istifa etti Nimet Özdemir, İYİ Parti’den istifa etti

"Bu kanunda Anayasa Mahkemesi’nin iptal edeceği birçok hüküm var. Bu yanlışlıklara ortak olmayacağız"

Askerlerin terfi makamının kuvvet komutanlığı değil bakanlıktaki siviller, bakanlık yetkilileri olmasını doğru bulmuyoruz, yerinde bulmuyoruz. Asker siyasetin emrindedir ama siyasetçi de ordudan elini çekmelidir. Bu doğru bir iş değildir, yanlış olmuştur. Yatay geçişin önlenmesi doğru değildir. Sonuç olarak üniversitede Milli Savunma Bakanlığı adına okuyan öğrenciler çeşitli nedenlerle bölüm değiştirmek isteyebilirler. Buradaki bu sınırlama ve girdiği gibi bitirme kuralının o kişinin okuma hakkına ve tercih hakkına bir saygısızlık olduğunu düşünüyoruz. Disiplin cezası aldı, sonunda ordudan ayırıyorsunuz ve ağır tazminatlar ödemek zorunda kalıyorlar. Bu da doğru değil yani bunlar olabilecek şeyler ama bir cezayı kanunla 4 kat birden artırmak doğru değildir. Yapılan şu; yasama tekniğine uyulmuyor, komisyonlar hızlı çalışıyor, uzmanlar dinlenmiyor, taraflar dinlenmiyor, Genel Kurul aceleye getiriliyor ve çıkan yasalar sıklıkla Anayasa Mahkemesi’nden dönüyor. Yine, bu kanunda da Anayasa Mahkemesi’nin kararları nedeniyle düzeltilmesi gereken 15 civarında düzenleme var yani Anayasa Mahkemesi 'değiştir' dediği için 'Anayasa’ya aykırı' dediği için biz burada tekrar çalışıyoruz. Nitekim, bu kanunda da yine Anayasa Mahkemesi’nin iptal edeceği Anayasa’ya açıkça aykırı birçok hüküm var. Biz, burada bu yanlışlıklara ortak olmayacağız ve oyumuzu hayır olarak kullanacağız. Biz elbette ordumuzun, askerimizin, güvenlik güçlerimizin özlük haklarının düzeltilmesi, onların hak ettikleri ücretleri alması, çalışma koşullarının düzeltilmesi veya hukuken eksik noktaların tamamlanmasını arzu ederiz, buna evet oyu veririz ama bu eksikliklerden dolayı oyumuz hayır olacaktır."

Kaynak: ANKA