Öğretmen adayların günlerdir merakla beklediği sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin yönetmelik 14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmenlikte yapılan değişikliğe ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

Adalet Bakanı hakkında 'Diamond Tema' kararı nedeniyle suç duyurusu Adalet Bakanı hakkında 'Diamond Tema' kararı nedeniyle suç duyurusu

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Kaynak: Haber Merkezi