2023 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomik tabloda dikkat çekici zarar rakamları ile gündeme geldi. Bankanın açıkladığı bilançoya göre, realize edilen zarar 818,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, realize edilmemiş diğer kalemlerden kaynaklanan zarar da 817,8 milyar TL olarak kaydedildi.

Şimşek: Türkiye, çok uluslu şirketlere 'asgari kurumlar vergisi uygulanması' çalışmalarını hızlandırdı Şimşek: Türkiye, çok uluslu şirketlere 'asgari kurumlar vergisi uygulanması' çalışmalarını hızlandırdı

Merkez Bankası'nın açıkladığı zararlar, özellikle taşınan açık döviz pozisyonları ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasından kaynaklanan kur farkı ödemeleri nedeniyle bu denli yüksek rakamlara ulaştı. KKM, döviz kurlarındaki artış riskine karşı Türk Lirası mevduat sahiplerini korumak amacıyla devreye alınmıştı. Ancak bu uygulama, Merkez Bankası için büyük maliyetler getirdi.

TCMB'nin son 10 yıla yönelik yıllık karı/zararı (milyar lira) şu şekilde:

 • 2013 +5,0 milyar TL
 • 2014 +8,6 milyar TL
 • 2015 +13,8 milyar TL
 • 2016 +9,5 milyar TL
 • 2017 +18,3 milyar TL
 • 2018 +56,2 milyar TL
 • 2019 +44,7 milyar TL
 • 2020 +34,5 milyar TL
 • 2021 +57,5 milyar TL
 • 2022 +72,0 milyar TL
 • 2023 -818,2 milyar TL
Kaynak: Dünya