IMF: Mali politikalar üretken yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebilir IMF: Mali politikalar üretken yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebilir

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu düzenlemeyle rekabetin geliştirilmesi, girişimcilik özgürlüğünün sağlanması ve ekonomide devlet kontrolünün azaltılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Kazakistan Rekabeti Koruma ve Geliştirme Ajansı bünyesinde "Ulusal Özelleştirme Ofisi" kurulacak, Samruk-Kazına Ulusal Varlık Fonuna bağlı ortaklıkların kurumsal bağımsızlığı artırılacak, ürün pazarlarındaki rekabet geliştirilecek, işletmelerin kurulması ve işletilmesine ilişkin prosedürlerin dijitalleştirilmesi amacıyla bir dizi önlem alınacak.

İş dünyasının hak ve çıkarlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği düzenlemeyle, kamu sektörünün ekonomideki payının hızla azaltılması ve özel sektör için ekonomik alan oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA