EKPSS başvuru tarihi ne zaman belli oldu. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınava müracaatlarını tamamlayacak ve hazırlıklarına devam edecek. Bu noktada sınav takvimi üzerinde tarihler kontrol ediliyor. Peki; 2024 EKPSS başvuru şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?

Sınav için alınacak başvurular 12-29 Şubat tarihleri arasında tamamlanacak.

EKPSS BAŞVURU ŞARTLARI

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin 7. fıkrası hariç olmak üzere diğer koşullarını taşıyan adaylar başvurabilecektir.

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir ("Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınmış "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)" için Özel Gereksinim Kodu 2/Özel Gereksinim Düzeyi "Hafif düzeyde (ÖGV)" ve üzeri olanlar dahil).

Anagol Madenciliğin Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin ifadesi ortaya çıktı Anagol Madenciliğin Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin ifadesi ortaya çıktı

Sağlık kurulu raporlarında %40'tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar. İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde, "Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder." hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.