Aylık faiz getirisi nasıl hesaplanır?

Aylık faiz getirisi, yatırım yapılan finansal aracın (örneğin, bir mevduat hesabı veya tahvil) faiz oranıyla ve yatırılan miktarla ilişkilidir. Aylık faiz getirisini hesaplamak için genellikle şu formül kullanılır:

Aylık Faiz Getirisi=Yatırılan Miktar×Aylık Faiz Oranı100Aylık Faiz Getirisi=Yatırılan Miktar×100Aylık Faiz Oranı​

Bu formülde:

  • Yatırılan Miktar, mevduat hesabına yatırılan veya tahvil gibi bir finansal araca yatırılan başlangıç ​​miktarıdır.
  • Aylık Faiz Oranı, finansal aracın aylık olarak sağladığı faiz oranıdır. Bu oran genellikle yıllık faiz oranının 12'ye bölünmesiyle elde edilir.

Örneğin, 100.000 TL'lik bir mevduat hesabına %1 aylık faiz oranıyla yatırım yaparsanız, aylık faiz getirisi şu şekilde hesaplanır:

Aylık Faiz Getirisi=100.000×1100=1000 TLAylık Faiz Getirisi=100.000×1001​=1000TL

Bu, belirli bir aylık dönemde bu mevduat hesabının size getireceği tahmini faiz geliridir. Ancak, bankalar veya finans kurumları vergiler, ücretler veya diğer masraflar gibi ek maliyetleri düşürebilir, bu nedenle gerçek faiz getirisi bu hesaptan daha az olabilir. Bu nedenle, hesaplama yapmadan önce bankanın veya finans kurumunun belirlediği tüm koşulları dikkate almak önemlidir.

Öncelikle, net kazanç ve vade sonu tutarları bazında verilen faiz oranlarına dayanarak hesaplama yapabiliriz. Örneğin, ING Bank için verilen faiz oranı %55'tir ve net kazanç 88.961,75 TL'dir. Bu bilgilere dayanarak aylık faiz getirisini hesaplayabiliriz. Ancak, bu bilgilere dayanarak hesapladığımız aylık faiz getirisi doğrudan faiz oranlarına dayanır ve gerçek faiz getirisi bankanın uyguladığı vergiler ve diğer ücretlerle etkilenebilir. Bu nedenle, net aylık faiz getirisi kesin olarak belirlenmez.

Örneğin, ING Bank'taki aylık faiz getirisi:

Batıhan Gebecelioğlu kimdir? Batıhan Gebecelioğlu kimdir?

Net Kazanç: 88.961,75 TL

Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL

Faiz Oranı: %55

Net Kazançı vade sonu tutardan çıkararak faiz getirisini bulabiliriz:

Faiz Getirisi = Vade Sonu Tutarı - Net Kazanç

Faiz Getirisi = 2.088.961,75 TL - 2.000.000 TL

Faiz Getirisi = 88.961,75 TL

Bu, ING Bank için aylık faiz getirisidir. Diğer bankalar için aynı hesaplamayı yapabiliriz. Ancak, her bankanın net kazanç ve vade sonu tutarı farklı olduğu için sonuçlar farklı olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi